سفارش تبلیغ
صبا ویژن


ارسال شده توسط تاسیانه در 88/3/29:: 2:45 عصر

خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز 
کز این شکار فراوان به دام ما افتد

یه سری به حافظ زدم تا فال جمعه بگیرم.
این بیتش جالب بود.گذاشتم تا بخونین.


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط تاسیانه در 88/3/13:: 8:52 صبح
زندگانی همه صورتکده یی از یادست
یاد یاران قدیم
یاد خویشان صمیم
زندگانی یادست
دلم از یاد کسان هر شبه در فریادست
پدر و مادر محجوب ز کف رفته ی ما
یک زمان هم نفس یودند همه شادان همه سرخوش همه گویا بودند
زندگی معنی داشت
ناگهان دییده ز دنیا بستند
با دل و دیده ی پاک
سر نهادند به خاک
یادشان در دل ما
روحشان در افلاک
روزگاری من و تو با فرزند
شاد و خندان این همه با هم بودیم
گرد هم عشق مجسم بودیم
ناله در خانه ی ما راه نداشت
بی خبر از غم عالم بودیم
کم کمک روز جدایی آمد
پاره های تن ما از بر ما دور شدند
نازنینان رفتند
خانه های دل ما یکسره بی نور شدند
گرچه رفتند ولی خاطره هاشان برجاست
یادشان در دل ماست
دل ما ناشادست
ای پسر باور کن
زندگانی یادست
دل به ایام مبند
با خبر باش که در طبع جهان بیدادست
خویشتن را مفریب شادی ما و تو بی بنیادست
خیمه هرجا بزنی روز دگر برباد ست
ای برادر هشدار
زندگانی یادست
دوستداران رفتند
همه یاران رفتند
مهربانان خفتند
گرد این بادیه گوید که سواران رفتند
سالخوردان مردند
غمگساران رفتند
در نگاه چه کسی چهره ی خود را نگریم
دلبران ماهوشان آینه داران رفتند
حال گلگشت به گلزاری نیست
گلعذاران رفتند
همه خویشان همه خوبان همه یاران رفتند
زندگانی یادست
یاد خویشان صمیم
یاد خوبان ندیم
یاد یاران قدیم
زندگانی یادست
دلم از یاد کسان هر شبه در فریادست
کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط تاسیانه در 88/2/21:: 4:24 عصر

تمام چیزی که خدا از یک بشر می خواهد  یک قلب آرام است.
اکهارت

چیزی بنام تکرار روزهای خوش قبلی وجود ندارد.
روزهایی که سپری شده اند بازگشتی ندارند.
شهامت در خلق ثانیه های خوش و جدید است.
دانستن از آنچه اندیشه میکنند چندان سخت نیست.
حتی اگر به شما پشت کرده باشند !


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط تاسیانه در 88/2/8:: 8:7 صبح
از خدا خواستم عادتهای زشت را ترکم بدهد
خدا فرمود: خودت باید آنها را رها کنی

I asked God to take away my habit
God said, no
It is not for me to take away, but for you to give it up
از او درخواست کردم فرزند معلولم را شفا دهد
فرمود: لازم نیست، روحش سالم است، جسم هم که موقت است
I asked God to make my handicapped child whole
God said, no
His spirit is whole, his body is only temporary
از او خواستم لااقل به من صبر عطا کند
فرمود: صبر، حاصل سختی و رنج است. عطا کردنی نیست، آموختنی است
I asked God to grant me patience
God said, no
Patience is a byproduct of tribulation. It isn"t granted, it is learned
گفتم: مرا خوشبخت کن
فرمود: «نعمت» از من، خوشبخت شدن از تو

I asked God to give me happiness
God said, no
I give you blessings; happiness is up to you
از او خواستم مرا گرفتار درد و عذاب نکند
فرمود: رنج از دلبستگیهای دنیایی جدا و به من نزدیکترت میکند

I asked God to spare me pain
God said, no
Suffering draws you apart from worldly cares and brings you closer to me
از او خواستم روحم را رشد دهد
فرمود: نه، تو خودت باید رشد کنی
من فقط شاخ و برگ اضافیات را هرس میکنم تا بارور شوی

I asked God to make my spirit grow
God said, no
You must grow on yours own! But I will prune you to make you fruitful
از خدا خواستم کاری کند که از زندگی لذت کامل ببرم
فرمود: برای این کار من به تو «زندگی» داده ام

I asked God for all things that I might enjoy life
God said, no.
I will give you life. So that you may enjoy all things
از خدا خواستم کمکم کند همان قدر که او مرا دوست دارد، من هم دیگران را دوست بدارم.
خدا فرمود: آها، بالاخره اصل مطلب دستگیرت شد!

I asked God to help me love others, as much as He loves me
God said: Ahah, finally you have the idea
کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط تاسیانه در 88/2/3:: 12:40 صبح

باید برای حال زندگی کرد نبایدبه خاطر گذشته ها افسوس خورد و نباید چشم به راه آینده ماند، بلکه باید از همین لحظاتی که داریم حداکثر استفاده را ببریم.
بیشتر مردم زندگی نمیکنند بلکه فقط با سرعت می دوند آنها سعی میکنند به هدفی دست یابند که در افقی دور دست قرار گرفته و در گرماگرم تلاش خود به حدی هیجان زده و خسته میشوند که تمام مناظر زیبای محیط آرامی که در آن عبور میکنند از نظرشان دور میماند و بعد وقتی به خود می ایند که پیر و فرسوده شده اند و آن زمان دیگر رسیدن یا نرسیدن برای آدم فرق نمیکند.

بابا لنگ دراز - جین وبستر


کلمات کلیدی :

God
ارسال شده توسط تاسیانه در 88/1/18:: 11:42 صبح

od"s greatest gifts are unSome of Ganswered prayers
بعضی از بزرگترین هدایای خداوند ، دعاهای بی جواب است

Life is God"s gift to you,The way you live your life is your gift to God
زندگی هدیه خداست به تو طرز زندگی کردن تو، هدیه ی توست به خدا

The more one is an instrument of God,
the more readily God works throught that instrument
If a pen rebelled against the direction of the hand,
less writing would be possible
هر قدر کسی بیشتر خود را ابزار کار خدا قرار دهد
خدا برای کار کردن با آن ابزار آماده تر است
اگر قلم بر خلاف جهت دست حرکت کند، کم تر می توان نوشت

But how will you ever know God as long as,you are unable to know yourself?
اما چگونه خدا را خواهید شناخت، در حالی که خود را نمی شناسید؟

To be charitable in public is good, but to give alms to the poor in private is better and will atone for some of your sins,God has knowledge of all your actions
دست خیر داشتن در ملاء عام خوب است، اما خیرات در خلوت بهتر است و کفاره ی گناهانتان خواهد بود خداوند به همه ی اعمال شما آگاه است

God leads us by strange ways;we know He wills our happiness,
but we neither know what our happiness is,nor the way
We are blind; left to ourselves, we should take the wrong way; We must leave it to Him
خدا ما را با اشکال مختلف هدایت می کند؛ ما می دانیم که او خوشبختی ما را می خواهد ،
اما نه می دانیم خوشبختی چیست و نه راه رسیدن به آن را می شناسیم
ما کوریم، و اگر به حال خود باشیم، راه خطا را انتخاب می کنیم،باید خود را به او بسپاریم

There is no surprise more majical than the surprise of being loved; it is God"s finger on a man"s shoulder
هیچ شگفتی ای جادویی تر از شگفتی محبوب بودن نیست؛ انگشت خداست بر شانه ی کسی که دوستش دارند

Patience with others is love,patience with self is hope,patience with God is faith
شکیبایی با دیگران، عشق است؛ شکیبایی با خود، امید است؛ شکیبایی با خدا، ایمان است
Love is the highest gift of God
عشق والاترین هدیه ی خداوند است

To love someone means to see them as God intended them
To love someone is to look into the face of God
دوست داشتن یک نفر، یعنی دیدن او به همان صورتی که خدا خواسته است،
دوست داشتن یک نفر یعنی نگاه کردن به چهره ی خداوند

He who is filled with love is filled with God himself
کسی که پر از عشق است، پر از خود خداست

GOD is at home; it"s we who have gone out for a walk
خدا همین جا در خانه است؛ این ما هستیم که برای قدم زدن بیرون رفته ایم

There are people in the world so hungry, that God cannot appear to them except in the form of bread
در دنیا مردمانی چنان گرسنه هستند، که خدا را جز به صورت نان، نمی بینند

If everything is this world were perfectly good
we would stillnedd God, for goodness comes from God
حتی اگر همه چیز در این دنیا خوب و کامل بود ،ما باز هم به خدا نیاز داشتیم، زیرا خوبی و کمال از خداست

It is not my business to think about myselfMy business is to think about God It is for God to think about me
کار من این نیست که به خودم فکر کنم، کار من این است که به خدا فکر کنم خدا خودش به من فکر می کند

God has no individuality or separation
No such thing as some things are His and others are not His
Everithing is from Him and returns to Him
خداوند نه فردیت دارد نه جدایی،چنین چیزی هم نیست که بگوییم بعضی چیزها مال اوست و بعضی چیزها مال او نیست،همه چیز از اوست و به او باز می گردد


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط تاسیانه در 88/1/12:: 12:55 عصر

لبخند زمانیکه حتی بر لبهای یک مرده می نشیند باز هم زیباست !

زندگی کن و هرگز در مورد آنچه که میکنی یا می گویی در سراسر جهان مطالبی منتشرمی شود شرمنده نباش
حتی اگر حقیقت نداشته باشد...

جهنم حقیقی وجدان مخرب است! 


کلمات کلیدی :